Cookie beleid

KORTINGSOK COOKIE BELEID

Cookies bestaan uit gedeelten van code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de eigenaar helpen bij het leveren van de service volgens de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden voor het installeren van cookies is mogelijk ook de toestemming van de gebruiker vereist.

Wanneer de installatie van cookies plaatsvindt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment vrij worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Technische en statistische samengevoegde cookies

 • Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de bediening

  Deze website gebruikt cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

 • Activiteiten voor het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

  Deze website gebruikt cookies om browservoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies voor het instellen van de taal en valuta of voor het beheer van statistieken door de eigenaar van de site.

Andere soorten cookies of tools van derden die deze kunnen installeren

Sommige van de hieronder genoemde services verzamelen statistieken in geaggregeerde en anonieme vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen rechtstreeks door de eigenaar worden beheerd – afhankelijk van wat wordt beschreven – zonder de hulp van derden.

Als er onder de hieronder aangegeven tools diensten zijn die door derden worden beheerd, kunnen deze – naast wat is gespecificeerd en ook zonder medeweten van de eigenaar – gebruikersvolgactiviteiten uitvoeren. Voor gedetailleerde informatie raden we u aan het privacybeleid van de vermelde services te raadplegen.

Hoe kan ik toestemming geven voor het installeren van cookies?

Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze kunnen installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om de in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen, inclusief de cookie waarin de toestemming voor het plaatsen van cookies door deze site uiteindelijk wordt opgeslagen. De gebruiker kan informatie vinden over het beheren van cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook zijn eigen instellingen beheren en zijn toestemming intrekken door de relatieve opt-outlink te bezoeken (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met deze op te nemen.

Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker de informatie gebruiken die wordt verstrekt door EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke services. Met deze services is het mogelijk om de trackingvoorkeuren van de meeste reclametools te beheren. De Eigenaar beveelt daarom aan dat Gebruikers deze bronnen gebruiken naast de informatie in dit document.

Gegevens Controller

Schijfstraat 96 E 8064 KB Oisterwijk (Nederland)

E-mailadres eigenaar: admin@kortingsok.nl

Aangezien de installatie van cookies van derden en andere volgsystemen via de diensten die op deze website worden gebruikt, technisch niet door de eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid van alle services van derden in dit document te raadplegen.

Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van de technologieën op basis van de cookies, wordt de gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met de eigenaar als hij meer informatie wenst te ontvangen over het gebruik van de cookies zelf via deze website.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke Gegevens (Of Gegevens)

Het omvat persoonsgegevens alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeert of identificeert.

Gebruiks Gegevens

Dit zijn de informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (ook van applicaties van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) ) Notatie, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende connotaties van het bezoek in de tijd (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de geïnteresseerde partij.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevens Verwerker (Of verantwoordelijk)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevens Beheerder (Of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte hulpmiddelen bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website . De gegevensbeheerder is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, is het de bedoeling dat elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document wordt uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

Kortingsok COOKIE BELEID

Cookies bestaan uit gedeelten van code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de eigenaar helpen bij het leveren van de service volgens de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden voor het installeren van cookies is mogelijk ook de toestemming van de gebruiker vereist.

Wanneer de installatie van cookies plaatsvindt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment vrij worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Technische en statistische samengevoegde cookies

 • Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de bediening

  Deze website gebruikt cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

 • Activiteiten voor het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

  Deze website gebruikt cookies om browservoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies voor het instellen van de taal en valuta of voor het beheer van statistieken door de eigenaar van de site.

Andere soorten cookies of tools van derden die deze kunnen installeren

Sommige van de hieronder genoemde services verzamelen statistieken in geaggregeerde en anonieme vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen rechtstreeks door de eigenaar worden beheerd – afhankelijk van wat wordt beschreven – zonder de hulp van derden.

Als er onder de hieronder aangegeven tools diensten zijn die door derden worden beheerd, kunnen deze – naast wat is gespecificeerd en ook zonder medeweten van de eigenaar – gebruikersvolgactiviteiten uitvoeren. Voor gedetailleerde informatie raden we u aan het privacybeleid van de vermelde services te raadplegen.

Hoe kan ik toestemming geven voor het installeren van cookies?

Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze kunnen installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om de in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen, inclusief de cookie waarin de toestemming voor het plaatsen van cookies door deze site uiteindelijk wordt opgeslagen. De gebruiker kan informatie vinden over het beheren van cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook zijn eigen instellingen beheren en zijn toestemming intrekken door de relatieve opt-outlink te bezoeken (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met deze op te nemen.

Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker de informatie gebruiken die wordt verstrekt door EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke services. Met deze services is het mogelijk om de trackingvoorkeuren van de meeste reclametools te beheren. De Eigenaar beveelt daarom aan dat Gebruikers deze bronnen gebruiken naast de informatie in dit document.

Gegevens Controller

Schijfstraat 96 E 8064 KB Oisterwijk (Nederland)

E-mailadres eigenaar: admin@kortingsok.nl

Aangezien de installatie van cookies van derden en andere volgsystemen via de diensten die op deze website worden gebruikt, technisch niet door de eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid van alle services van derden in dit document te raadplegen.

Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van de technologieën op basis van de cookies, wordt de gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met de eigenaar als hij meer informatie wenst te ontvangen over het gebruik van de cookies zelf via deze website.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke Gegevens (Of Gegevens)

Het omvat persoonsgegevens alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeert of identificeert.

Gebruiks Gegevens

Dit zijn de informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (ook van applicaties van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) ) Notatie, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende connotaties van het bezoek in de tijd (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de geïnteresseerde partij.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevens Verwerker (Of verantwoordelijk)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevens Beheerder (Of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte hulpmiddelen bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website . De gegevensbeheerder is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, is het de bedoeling dat elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document wordt uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.

KORTINGSOK COOKIE BELEID

Cookies bestaan uit gedeelten van code die in de browser zijn geïnstalleerd en die de eigenaar helpen bij het leveren van de service volgens de beschreven doeleinden. Voor sommige doeleinden voor het installeren van cookies is mogelijk ook de toestemming van de gebruiker vereist.

Wanneer de installatie van cookies plaatsvindt op basis van toestemming, kan deze toestemming op elk moment vrij worden ingetrokken door de instructies in dit document te volgen.

Technische en statistische samengevoegde cookies

 • Activiteiten die strikt noodzakelijk zijn voor de bediening

  Deze website gebruikt cookies om de sessie van de gebruiker op te slaan en om andere activiteiten uit te voeren die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze website, bijvoorbeeld met betrekking tot de distributie van verkeer.

 • Activiteiten voor het opslaan van voorkeuren, optimalisatie en statistieken

  Deze website gebruikt cookies om browservoorkeuren op te slaan en om de browse-ervaring van de gebruiker te optimaliseren. Deze cookies omvatten bijvoorbeeld cookies voor het instellen van de taal en valuta of voor het beheer van statistieken door de eigenaar van de site.

Andere soorten cookies of tools van derden die deze kunnen installeren

Sommige van de hieronder genoemde services verzamelen statistieken in geaggregeerde en anonieme vorm en vereisen mogelijk geen toestemming van de gebruiker of kunnen rechtstreeks door de eigenaar worden beheerd – afhankelijk van wat wordt beschreven – zonder de hulp van derden.

Als er onder de hieronder aangegeven tools diensten zijn die door derden worden beheerd, kunnen deze – naast wat is gespecificeerd en ook zonder medeweten van de eigenaar – gebruikersvolgactiviteiten uitvoeren. Voor gedetailleerde informatie raden we u aan het privacybeleid van de vermelde services te raadplegen.

Hoe kan ik toestemming geven voor het installeren van cookies?

Naast wat in dit document wordt aangegeven, kan de gebruiker de voorkeuren met betrekking tot cookies rechtstreeks in zijn browser beheren en bijvoorbeeld voorkomen dat derden deze kunnen installeren. Via de browservoorkeuren is het ook mogelijk om de in het verleden geïnstalleerde cookies te verwijderen, inclusief de cookie waarin de toestemming voor het plaatsen van cookies door deze site uiteindelijk wordt opgeslagen. De gebruiker kan informatie vinden over het beheren van cookies met enkele van de meest populaire browsers, bijvoorbeeld op de volgende adressen: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari en Microsoft Internet Explorer.

Met betrekking tot cookies die door derden zijn geïnstalleerd, kan de gebruiker ook zijn eigen instellingen beheren en zijn toestemming intrekken door de relatieve opt-outlink te bezoeken (indien beschikbaar), met behulp van de tools die worden beschreven in het privacybeleid van de derde partij of door rechtstreeks contact met deze op te nemen.

Niettegenstaande het voorgaande mag de gebruiker de informatie gebruiken die wordt verstrekt door EDAA (EU), Network Advertising Initiative (VS) en Digital Advertising Alliance (VS), DAAC (Canada), DDAI (Japan) of andere soortgelijke services. Met deze services is het mogelijk om de trackingvoorkeuren van de meeste reclametools te beheren. De Eigenaar beveelt daarom aan dat Gebruikers deze bronnen gebruiken naast de informatie in dit document.

Gegevens Controller

Schijfstraat 96 E 8064 KB Oisterwijk (Nederland)

E-mailadres eigenaar: admin@kortingsok.nl

Aangezien de installatie van cookies van derden en andere volgsystemen via de diensten die op deze website worden gebruikt, technisch niet door de eigenaar kan worden gecontroleerd, moeten specifieke verwijzingen naar cookies en volgsystemen die door derden zijn geïnstalleerd als indicatief worden beschouwd. Om volledige informatie te verkrijgen, wordt de gebruiker uitgenodigd om het privacybeleid van alle services van derden in dit document te raadplegen.

Gezien de objectieve complexiteit van het identificeren van de technologieën op basis van de cookies, wordt de gebruiker uitgenodigd om contact op te nemen met de eigenaar als hij meer informatie wenst te ontvangen over het gebruik van de cookies zelf via deze website.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonlijke Gegevens (Of Gegevens)

Het omvat persoonsgegevens alle informatie die, direct of indirect, ook in verband met andere informatie, inclusief een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeert of identificeert.

Gebruiks Gegevens

Dit zijn de informatie die automatisch wordt verzameld via deze website (ook van applicaties van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, de adressen in URI (Uniform Resource Identifier) ) Notatie, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek naar de server door te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz. .) het land van herkomst, de kenmerken van de browser en het besturingssysteem dat door de bezoeker wordt gebruikt, de verschillende connotaties van het bezoek in de tijd (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht) en de details van de reisroute binnen de Applicatie, met bijzondere verwijzing naar de volgorde van de geraadpleegde pagina’s, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt die, tenzij anders vermeld, samenvalt met de geïnteresseerde partij.

Geïnteresseerd

De natuurlijke persoon naar wie de Persoonsgegevens verwijzen.

Gegevens Verwerker (Of verantwoordelijk)

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, openbaar bestuur en elke andere entiteit die persoonsgegevens verwerkt namens de gegevensbeheerder, zoals uiteengezet in dit privacybeleid.

Gegevens Beheerder (Of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, afzonderlijk of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en de gebruikte hulpmiddelen bepaalt, inclusief de beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze website . De gegevensbeheerder is, tenzij anders vermeld, de eigenaar van deze website.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders aangegeven, is het de bedoeling dat elke verwijzing naar de Europese Unie in dit document wordt uitgebreid tot alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte.

Cookie

Klein deel van de gegevens opgeslagen op het apparaat van de gebruiker.